donderdag 29 november 2018

In de spotlightClarisse zocht mevrouw Eline op omdat ze haar titularis graag wilde interviewen in het kader van het vak Communicatietechnieken.


Dag mevrouw Eline, ik ben zeer blij dat ik u mag interviewen. 
Zou ik u een paar vraagjes mogen stellen?
Ja, uiteraard.

Welke opleiding heeft u gevolgd om leerkracht te worden?
Ik heb aan de hogeschool Vives te Brugge de opleiding “bachelor in het secundair onderwijs” gevolgd. Met deze opleiding kun je les geven in het secundair onderwijs.

Welk vak geeft u het liefste Nederlands of aardrijkskunde?
Goh, ik zou niet kunnen kiezen. Ik geef beide vakken heel graag. Het zijn twee aparte  vakken. Het ene vak (Nederlands) heeft met talen te maken en het andere vak (aardrijkskunde) is een wetenschapsvak, dus vind ik ze allebei leuk om te geven. Ik ben blij dat ik voor deze combinatie heb gekozen.

Geeft u ook nog andere vakken?
Ik geef geen andere vakken. Ik heb aardrijkskunde en Nederlands gestudeerd. Maar toen ik mijn eerste jaar startte als leerkracht heb ik ook nog eens een trimester geschiedenis moeten geven, maar dat heb ik dus niet gestudeerd. Dus dat was niet  zo eenvoudig om te geven.

Hoelang geeft u hier al les?
Ik denk dat  het mijn zesde schooljaar is dat ik hier nu in Sint-Lutgart werk.

Geeft u ook in andere scholen les?
Ja, sinds dit schooljaar geef ik ook les in het Sint-Andreaslyceum, het SASK, in Sint-Kruis.

Heeft u al altijd in het  middelbaar willen les geven ?
Goh, toen ik eigenlijk nog klein was, wou ik altijd al leerkracht worden. Toen ik in de lagere school zat, wou ik les geven in het lager en toen ik in het middelbaar zat, wou ik leerkracht worden in het middelbaar. Ik heb eigenlijk lang getwijfeld, want ik wou het liefst les geven aan kinderen tussen de 10 en 14 jaar dus ofwel aan het einde van de lagere school ofwel in het begin van het middelbaar onderwijs. Maar ik heb toch gekozen voor het middelbaar onderwijs en ik ben blij met mijn keuze.

Bent u al lang titularis?
Het eerste jaar dat ik les gaf  in de Maricolen in Maldegem werd ik meteen klastitularis. Ik vond dat best spannend. Daarna ben ik hier in Beernem begonnen. Het eerste jaar als gewone leerkracht en ondertussen ben ik al 5 jaar titularis.

Dit was het dan, alvast bedankt voor uw medewerking!
Oké, graag gedaan!


1 opmerking: