woensdag 14 november 2018

Dissectie van het konijn

Tijdens de lessen natuurwetenschappen in het eerste middelbaar worden onder andere de uitwendige- en inwendige bouw van gewervelde dieren besproken. Het is belangrijk om niet alleen dit thema op foto’s te bestuderen, maar ook om dit in het echt te kunnen zien.
Daarom is de dissectie van het konijn een gegeven die er in de natuurwetenschappen/biologie ingebakken zit. Ook omdat de inwendige bouw van een konijn vergelijkbaar is met deze van de mens. Aangezien de ruimtelijke samenhang tussen de organen en stelsels van het konijn goed zichtbaar zijn, is het bijzonder leerrijk om deze dissectie in de klas uit te voeren.

De dissectie vond plaats in beide klassen van het eerste middelbaar. Zowel 1Aa als 1Ab hebben, dankzij meneer Lieven, meer zicht op de inwendige bouw van een zoogdier.

Bovendien zijn er nog heel wat voordelen: door deze dissectie uit te voeren in de klas kan de ligging van de organen beter worden ingeoefend en kan er een geleidelijke overgang worden gemaakt naar de organen die samenwerken aan dezelfde taak in het lichaam. Die organen die samenwerken, vormen een stelsel. Bijvoorbeeld: het hart en de verschillende bloedvaten werken samen en behoren allebei tot het bloedsomloopstelsel.

De leerlingen toonden voor de vakantie al heel wat interesse voor het feit dat in één van de volgende lessen de verschillende inwendige delen van het konijn besproken zouden worden. Vooral ook omdat de leerlingen daarbij mochten zijn. Toen de leerlingen binnenkwamen was het merendeel zeer enthousiast en geïnteresseerd.

Ook tijdens de dissectie bleef iedereen geïnteresseerd. Doordat de leerlingen samen met de leerkracht natuurwetenschappen stap voor stap de verschillende organen per stelsel kunnen bespreken, kan deze leerstof gemakkelijker in de hersenen worden opgenomen.

Door het bijwonen van deze interactieve les, zullen de leerlingen de leerstof omtrent de inwendige bouw van een zoogdier gemakkelijker kunnen verwerken. Deze leerstof vormt immers een belangrijk thema in het leerplan natuurwetenschappen van het eerste middelbaar.

Klik hier en bekijk de foto's.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten