donderdag 14 januari 2021

Oudercomité maakt de pauzes nog leuker!

Corona, corona, corona! Iedereen heeft er meer dan genoeg van en zeker ons jonge volkje.

Om voor hen het schoolse leven wat aangenamer te maken, heeft ons oudercomité geïnvesteerd in 2 nieuwe doelen.
Tijdens de pauzes kan men de netten opnieuw laten trillen. Het ideale formaat zorgt ervoor dat ze niet alleen geschikt zijn om te voetballen, maar ook als hockeydoel kunnen worden gebruikt.

De leerlingen en de school zijn het oudercomité dan ook heel erg dankbaar voor deze leuke investering.

maandag 11 januari 2021

In vuur en vlam


De leerlingen van Moderne Talen-Wetenschappen werken op dit moment rond 'brandbaarheid'.  Tijdens hun eigen zelfgekozen onderzoek hebben ze de invloed van de parameters zuurstof, brandstof en temperatuur onderzocht.  
Tijdens dit experiment hebben ze in duo's een wetenschappelijk verslag moeten opstellen volgens de vooropgestelde onderzoeksmethode.  
Volgende week zullen ze kennismaken met de parameters mengverhouding en katalysator.Situeren en lokaliseren in de lessen aardrijkskunde

                       

In de lessen aardrijkskunde staan drie vragen centraal: WAAR? WAT? en WAAROM?
In deze lessen werd er vooral gefocust op de WAAR-vraag. Situeren is een activiteit die voortdurende aandacht vereist om een mentaal kaartbeeld op te bouwen. Met behulp van digitale (Google Earth, Google Maps …) en niet-digitale middelen (topografische en geografische kaarten, de atlas, de wereldbol …) proberen de leerlingen dat beeld te verkrijgen. Uiteraard vraagt het ook wat studiewerk, maar in de klas proberen onze leerlingen deze vaardigheid alvast goed in te oefenen!
Experimenteren in de les natuurwetenschappen


Tijdens de lessen natuurwetenschappen hebben de leerlingen van het eerste jaar experimenten uitgevoerd. In deze proefjes gingen ze na hoe een stof reageert bij warmte en koude. Daarnaast hebben ze ook geleerd wat het verschil is tussen een fase-overgang en een stofomzetting. Om alles coronaproof te laten verlopen werd er per groep een coronabewaker aangesteld die de taak had om zijn groepsleden te controleren op veilig werken.