woensdag 7 december 2016

Sociale verkeersborden

Tijdens de maand november werkten de leerlingen van het eerste jaar rond 'omgaan met verschillen' tijdens de godsdienstlessen. De parabel van de verloren zoon toonde ons hoe we kunnen omgaan met conflicten tussen mensen onderling, vaak veroorzaakt door hun eigen vastgeroeste denken. 

In groepjes werkten de leerlingen een rollenspel uit waarbij de vier stappen van de geweldloze communicatie werden toegepast. Daarna hebben we samen nagedacht over het onderscheid tussen plagen en pesten. Ook hebben we verschillende vormen van pesten en het 'evenwaardigheidsmodel' als streefdoel in relaties en conflictbemiddeling besproken. 

Tot slot hebben de leerlingen een sociaal verkeersbord uitgetekend. 


1Ac

1Aa

1Ab

En nog meer werkjes uit 1Ab...
 


Als je meer wil weten over ons pestbeleid

klik hier!
Geen opmerkingen:

Een reactie posten