vrijdag 29 januari 2016

Web van vriendschap


Filmpje
"Web van vriendschap"


Op vrijdag, 29 januari blikten we een filmpje in voor verdraagzaamheid, tegen pesten. Graag informeren we jullie langs deze weg over ons pestbeleid.

Wat is pesten?
Pesten is een vorm van geweld, het maakt je kapot. Pesten begint vaak met kleine, onschuldige plagerijen. Wanneer ze steeds met je spotten, je vernederen of kloppen, breekt er iets in jezelf. Pesten maakt je angstig en onzeker. Je gaat twijfelen aan jezelf en vindt het moeilijk anderen nog te vertrouwen. Pesten is met opzet iemand kwetsen.

Wat vinden wij belangrijk in onze school?

  • Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich goed in hun vel voelen op onze school en in hun klas!
  • Wij vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede manier met elkaar leren omgaan!
  • Wij vinden het belangrijk dat er een open sfeer is op onze school en in de klas!


Ruziemaken mag

Plagen is goedbedoeld. Het is een grapje en vaak heb je dan allebei plezier. Jongeren die elkaar plagen doen dat vaak om de beurt. Jongeren zijn geen doetjes en daar moeten ze zelf mee leren omgaan.

Ruzie maken gebeurt ook vaak. Zowel volwassenen als jongeren maken ruzie. Je kan ruzie maken omdat je het ergens niet mee eens bent of omdat de ander een andere mening heeft over een bepaald onderwerp. Na ruzie is er steeds een kans om het goed te maken.

Toch horen conflicten bij het leven. Het zijn botsingen tussen verschillende meningen, standpunten of gedragingen. We gebruiken conflicten graag als leermomenten. In de sociale ontwikkeling zijn ze zelfs broodnodig! Door de kleine ruzies van elke dag leren jongeren ontzettend veel over hoe de wereld, de ander en zijzelf in elkaar steken.

Maar… het kan nooit de bedoeling zijn dat jongeren elkaar zwaar kwetsen. Ruziemaken en plagerijen maken sterk – echt pesten doet pijn!


Aanpak in onze school bij 

  • kleine ruzies

Wanneer jongeren ruziemaken over kleinigheden, moeten ze aan elkaar duidelijk kunnen maken dat er een einde moet aan komen. Als leerkracht zijn we er om echt te luisteren en hen te begeleiden.

  • aanhoudende ruzies

Wanneer ruzies tussen bepaalde jongeren blijven voorkomen, gaat de leerlingenbegeleiding met hen in gesprek. Het aanbieden van een veilige en te vertrouwen gespreksomgeving is vereist. Er wordt gepraat met elkaar en geluisterd naar elkaar. We gaan na wat de behoeften zijn. We bedenken oplossingen en kiezen ten slotte het idee dat iedereen goed vindt. Er wordt afgesproken om na een bepaalde periode terug samen te zitten voor een nabespreken.

  • pestsituaties

Bij vermoeden van pesten gaan we grondig observeren. Als blijkt dat er inderdaad een pestsituatie is, kiezen we als school voor de ‘No-blame’-methode om pestgedrag aan te pakken. Deze methode heeft als doel samen te werken aan een oplossing, zonder iemand de schuld te geven van de probleemsituatie. De verantwoordelijkheid voor het probleem wordt namelijk bij de groep gelegd. Eerst vindt er een gesprek plaats met de gepeste leerling. Na dit gesprek volgt een gesprek met de pestende leerling. Er wordt geluisterd naar de noden en de belangrijkste vraag van het slachtoffer. Nadien gaan ze samen op zoek naar mogelijke oplossingen.

  • niet-opgeloste pestsituaties

Indien het pesten blijft duren, wordt het CLB ingeschakeld voor verder onderzoek. Er komt in dat geval zeker een overleg met de ouders.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten