dinsdag 16 februari 2021

Eigen versie van het schoolreglement in de lessen geschiedenis

Vorige maand reisden de leerlingen van het tweede jaar terug naar de 6de eeuw voor Christus. Ze speelden een oneerlijk spel waarbij de oudsten en de rijksten het voor het zeggen hadden. Ook worstelden ze zich doorheen de politieke revolutie waarbij ze startten bij ‘oligarchie’ (enkelen hebben de macht) tot ‘democratie’ (het volk regeert). Omdat mevrouw Dagmar het belangrijk vindt dat leerlingen een beetje politieke basiskennis meekrijgen, zette ze de leerlingen aan het werk. Ze werkten een eigen versie van het schoolreglement uit.

Sommigen kozen hun tiran, anderen zorgden voor een grote kloof tussen rijk en arm, nog anderen kregen de moeilijke opgave om een reglement te maken naar de letter van de democratie waarbij iedereen evenveel inspraak heeft en alles overlegd moet worden.

Tijdens de nabespreking werd duidelijk dat elk politiek systeem voor- en nadelen heeft. Zo kan een tiran op korte termijn vlot een duidelijk beleid voeren waar democratie vaak blijft haperen in eindeloos wikken en wegen.

De leerlingen mochten zelf regels verzinnen en ja, ook absurde regels en knipoogjes naar de realiteit waren toegestaan.

En? W
elk reglement draagt jouw voorkeur?
Klik hier om de reglementen te lezen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten