woensdag 21 april 2021

Vulkaanuitbarsting in de les aardrijkskunde

Op het einde van het tweede trimester leerden we in de lessen aardrijkskunde over platentektoniek. Dat is een geologisch verschijnsel waarbij delen van de aardkorst ten opzichte van elkaar verschuiven. Hierdoor kunnen o.a. aardbevingen, tsunami’s en vulkanen ontstaan.

We sloten deze lessenreeks af met een leuke, creatieve opdracht. De leerlingen moesten met klei en enkele andere ingrediënten een eruptie (= vulkaanuitbarsting) nabootsen. Elke leerling kreeg zijn taak, dus ‘teamwork’ was belangrijk om de vulkaan te kunnen laten uitbarsten.
Elke stap van hun proces moest ondertussen gelinkt worden aan de termen die ze geleerd hadden (vulkaankegel, magmakamer, lava, kraterpijp, magma …).

dinsdag 20 april 2021

Les godsdiest: Parallel universes // Laudato si


De bekende Turkse fotograaf Ugur Gallenkus portretteert steeds twee verschillende werelden in één foto.  De leerlingen mochten tijdens de les godsdienst zelf twee contrasterende beelden laten samensmelten. Het beeld moet een van de vier kernwaarden uit de brief "Laudato si"  van Paus Franciscus illustreren: nederigheid, soberheid, verbondenheid en rechtvaardigheid. 

De leerlingen schreven vervolgens ook een antwoord op de oproep van de Paus om te zorgen voor de aarde en het milieu. 

Hier volgen enkele antwoorden van leerlingen:


Beste meneer de paus,

Ik maak mij zorgen over de leefgebieden van de dieren die worden afgebrand door droogte en hitte. Ik maak mij zorgen dat straks heel de wereld in hongersnood en armoede zit door de klimaatopwarming. Wij (jongeren) willen werken aan onze toekomst en de toekomst van ons nageslacht. Want als ik zo oud ben als u en kleinkinderen en achterkleinkinderen heb, wil ik niet toekijken hoe hun jeugd verpest wordt door de hitte en droogte, door armoede en hongersnood. Dat is de reden waarom wij verandering eisen. Om ons te helpen werken aan een betere toekomst.
Ik respecteer u heel hard en wat u doet voor arme en zieke mensen is verbazingwekkend. Maar zullen uw opvolgers hetzelfde doen als het 1 voor 12 is? Als het nog NET niet gedaan is. Zullen zij de wereld helpen als alles te laat is? Dat blijft een mysterie dat we hoogst waarschijnlijk binnenkort zullen ontdekken. Want iedereen zegt ‘samen krijgen we COVID-19 klein'. Maar is het zo? Wat als we dat niet doen en de wereld blijft voor altijd hoe het nu is? Of als er door overbevolking een tekort aan grondstoffen zal zijn? Dan is het ECHT te laat.
U zegt dat wij (jongeren) veel eisen hebben, maar is dat niet terecht? Wij denken aan onze toekomst. Want als we zo doorgaan zullen we nergens staan binnen 50 jaar. Sommige mensen nemen die milieucrisis totaal niet serieus en dat is het probleem.
Maar meneer de paus, ik respecteer u heel erg. En u bent een goed man. Meer mensen zouden moeten zijn zoals u. 

Met vriendelijke groeten
Bengt Van Parys


Beste paus Franciscus,

Ik vind dat u helemaal gelijk hebt. Door onze schuld verdwijnen planten en dieren. En dat is niet oké.

Dus wil ik mijn steentje bijdragen. Daarom heb ik er eens over nagedacht hoe wij leven en hoe anderen leven, met minder geld en geen woonplaats.

Mensen vernielen huizen, de natuur en nog veel meer.
Tegenwoordig denkt ieder mens dat ze mogen doen wat ze willen met de planeet.

We moeten er vaker bij stilstaan, want niemand of niet zo veel mensen doen dat.
Het wordt tijd dat iedereen eens goed voor de planeet zorgt.

Met vriendelijke groeten,
Savannah Clevers