donderdag 28 april 2022

De leerlingen van 2 stem-wetenschappen ontwerpen een raket en parachute. Dit hebben we dan getest tijdens een raketlancering.De leerlingen van 1 STEM-technieken maken een eigen ontwerp van een lamp, we werken hier met upcycling van materialen. De eindresultaten zullen in een volgende post te zien zijn.


De leerlingen van 2 STEM -technieken maken een windbooster. Na het bouwen volgens plan voeren ze onderzoeken uit over soorten schakelingen.