woensdag 16 maart 2022

Fairy tales with a modern twist

Tijdens de les Engels plus verdiepten we ons in enkele Short Stories. Daarna kregen de leerlingen de opdracht om een eigentijdse versie te maken van een sprookje. 

Graag stel ik jullie voor:

  • Tinderella: Cinderella gaat online daten
  • Sleeping Beauty: Prinses Rose wordt getroffen door het coronavirus, maar gelukkig komt prins Johnson to the rescue.De rijke jongeman – bible journaling

 In de les godsdienst van 1Aa dachten we na over wie en wat ons allemaal inspireert. De leerlingen stelden elkaar hun inspiratiebronnen voor. Uiteraard stellen we ons in de les godsdienst ook de vraag of Jezus nog een bron van inspiratie kan zijn voor de hedendaagse mens.

De schilder Rembrandt liet zich in de 17de eeuw inspireren door het verhaal van Jezus en de rijke jongeling. Hij maakte de honderdguldenprent, omdat hij het schilderij op een bepaald punt zelf terug wou kopen voor honderd gulden.

De leerlingen kregen elk een rol toebedeeld in het tableau vivant van dit schilderij.
Jezus (Stan) opent zijn armen naar de kinderen, die zie je links. Rechts zien we de Farizeeërs onder elkaar een plannetje bedisselen om Jezus uit de weg te ruimen. 


Let op de oude man (Jules) die het vanop een afstandje wat bekijkt. De zieke op de grond raakt de voet van Jezus (Raphaël) aan. Een moeder draagt haar kind tot bij Jezus. De rijke jongeman (David) kreeg daarnet de oproep van Jezus om alles achter te laten en hem te volgen. Hij is hierover diep in gedachten verzonken.

Daarna mochten de leerlingen zich verdiepen en inleven in het verhaal. Bible journaling is een actuele manier om met Bijbelteksten bezig te zijn, door op de bladzijde met een inspirerende tekst een tekening te maken, de bladzijde in te kleuren, kalligrafische letters te gebruiken, stickers te kleven, te schilderen…

De leerlingen raakten in een soort flow, de sfeer in de klas was heel rustig en ontspannen.

Hier zie je hoe dit verhaal de leerlingen kon inspireren.

Meer foto's via deze link: https://photos.app.goo.gl/1dCUpo1LRWtnrHdb6

 
woensdag 9 maart 2022

Laudato si - parallel universes

In de les godsdienst van 2Aa gingen we aan de slag rond armoede en klimaat. Het is immers vijf voor twaalf.

We eindigden het thema ‘Verdomme’ met de oproep van de paus aan jonge mensen om zich hier niet bij neer te leggen. De brief van de paus kreeg als titel ‘Laudato si’, niet toevallig ook de titel van het Loflied op de schepping van zijn naamgenoot uit Assisi, Franciscus.

De leerlingen schreven een antwoord aan de paus en baseerden zich op een van de kernwaarden van de boodschap in de brief:

·        Soberheid

·        Nederigheid

·        Rechtvaardigheid

·        Verbondenheid

Ook maakten ze een contrasterende fotocollage, geïnspireerd op het werk van Ugur Gallen.

Hier volgen enkele fragmentjes uit de brieven en een reeks sprekende beelden.

RECHTVAARDIGHEID

Beste Paus Franciscus,

Mens en dier lijden onder de vervuiling van de aarde.
Ik vraag me af of werknemers uit fabrieken beseffen wat ze allemaal aanrichten. Maar natuurlijk zijn de fabrieken niet de enige vervuilers, zonder dat we het beseffen zijn we deel van de vervuilers van de aarde. Wij laten ons afval wegvoeren naar landen in armoede, die het dan op hun beurt storten en verbranden.

Dieren in vervuilde landen hebben vaak minder overlevingskansen dan in landen waar het nog niet zo erg aan toe is. Dat zou niet mogen zijn. In geen één stad, land, continent mag er vervuiling zijn.

Maar toch gebeurt het. Dat vind ik jammer, we maken de wereld alsmaar meer kapot. We geven onze nageslachten een wereld vol vuil mee. Zij  moeten het oplossen, wij denken dat zij dat gaan doen. Maar wij moeten er al werk van maken, meer dan we nu al doen!

De onrechtvaardigheid moet stoppen, elk mens of dier moet gelijk behandeld worden. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om op te groeien in een schone wereld, zonder opwarming van de aarde.

Ik begin alvast met mijn steentje bij te dragen, hopend dat de rest volgt.

Vriendelijke groeten
Amber Aerts


Nog enkele foto’s die aansluiten bij de waarde rechtvaardigheid:Kjorben Degrande


Matteo Allemeersch


Bas Lagrou


Athiri Spillebeen

VERBONDENHEID

Best Paus,

Ik ben Féréro Commyn en ik heb uw oproep ontvangen. 

Spelende lachende kinderen die soldaatje naspelen met kleurrijke geweren en vriendjes doodschieten, ze weten natuurlijk niet beter maar er is geen groter contrast dan de werkelijkheid met de echte soldaat!

Elke dag sneuvelen er nog onschuldige mensen bij het uitoefenen van hun job als militair, met als doel hun land en de bevolking te beschermen.

Ik vind het jammer dat er nog elke dag op mekaar wordt geschoten, met zoveel haat en onvrede, want ook iedere soldaat is iemand die thuis familie heeft die op hem wacht.

Ik hoop dat we in de toekomst wat verdraagzamer kunnen zijn, en dat er geen oorlog meer bestaat en er ook geen onschuldige mensen meer moeten sterven.

Met vriendelijke groeten,
Féréro Commyn


Nog enkele foto’s die aansluiten bij de waarde verbondenheid:


Lieze Gaudesaboos


Tibeau Timmerman

SOBERHEID

Beste Paus Franciscus  

Ik heb uw brief gelezen. Ik ben Fleur Vandenberghe uit de middenschool Sint-Lutgart in Beernem.

Hoe de wereld in elkaar zit, is niet eerlijk. Er zijn mensen die het financieel en/of geestelijk moeilijk hebben. Die mensen verdienen het veel beter. Velen kunnen er niets aan doen. Het heeft vaak gewoon te maken met waar je bent opgegroeid. Die mensen verdienen ook een kans. Een kans om te studeren of een kans voor een job…

Sommige hebben het veel beter dan anderen, dat is ook wat ik wou tonen met mijn beeld. De rijkere mensen hebben een mooi zwembad maar dan degene die arm zijn leven tussen al het plastic en kunnen zo’n zwembad zéker niet betalen. De mensen in armoede moeten tevreden zijn met wat ze hebben. Wij hebben het hier heel erg goed en willen toch nog altijd heel de tijd meer. 

Dat is niet eerlijk. Er moet daar verandering in komen, maar wie zal het doen?

Heel veel groetjes
Fleur Vandenberghe


Nog een foto die aansluit bij de waarde soberheid:


Daan Van Hoornick

Ella Vervisch

Kaat Braeckevelt


Niemand heeft gekozen voor de waarde nederigheid. De verschillende kernwaarden overlappen elkaar. In die zin, roepen veel beelden ook op tot nederigheid.

Hopelijk maakte deze opdracht iets los bij onze jongeren.

Mevr. Dagmar