donderdag 28 januari 2021

Gedichtendag 2021

Elke laatste donderdag van januari is er Gedichtendag.
Het thema van dit jaar is "samen". Een prachtig thema om over na te denken.
In deze bizarre tijdens hebben we elkaar meer dan ooit nodig!

Tijdens de les Nederlands differentiatie goten de leerlingen van Moderne en Moderne Talen en Wetenschappen hun gedachten over "samen-zijn" in een gedicht.

Het moest een naamgedicht of acrostichon worden. 

Deze pareltjes kwamen tevoorschijn.


Vol energie in de lessen natuurwetenschappen

Tijdens de lessen natuurwetenschappen in het tweede jaar werd er tijdens de maand januari gewerkt rond 'Energie'.  In dit thema maakten ze kennis met energieomzettingen.  Dit hebben ze proefondervindelijk onderzocht tijdens het experiment 'De megabotsbal'.
Daarnaast hebben ze ook een energiequiz afgelegd waarbij nagegaan werd hoe duurzaam ze zelf omgingen met hun afval en hun energieverbruik.  Bij een aantal leerlingen was er toch nog wat werk aan de winkel ;-)
Tot slot hebben ze kennisgemaakt met onzichtbare en zichtbare straling.
Deze week sluiten we het thema af met proefjes i.v.m. warmtetransport.  Hier zullen ze het onderscheid leren tussen geleiding, convectie en straling.
dinsdag 26 januari 2021

Je dessine ma vie

 

Bonjour tout le monde ! Aujourd’hui,  je vais dessiner ma vie. - Tiany

Tout a commencé en 2008.  Je suis née en 2008. Deux ans plus tard, mon petit frère, Emiel est né. - Fleur

Mon lapin Witje et mon chat Poesiepoes font partis de ma vie! Ils ont très mignons et gentils! Je les adore! - Amber

Mes hobbys sont l’athlétisme et le ballet . Je préfère l’athlétisme !  - Lisa

Les voitures m’intéressent ! – Len

Voilà, c'est moi ! Quand j’avais six ans, j’ai fait ma première communion. - Amke

J’ai visité le stade Camp Nou à Barcelone.  - Mathis

 Pendant le confinement, on fait beaucoup de promenades. – Kaat

En troisième année, j'ai commencé l'équitation. Mon cheval préféré s’appelle Future. - Marte

 

donderdag 14 januari 2021

Oudercomité maakt de pauzes nog leuker!

Corona, corona, corona! Iedereen heeft er meer dan genoeg van en zeker ons jonge volkje.

Om voor hen het schoolse leven wat aangenamer te maken, heeft ons oudercomité geïnvesteerd in 2 nieuwe doelen.
Tijdens de pauzes kan men de netten opnieuw laten trillen. Het ideale formaat zorgt ervoor dat ze niet alleen geschikt zijn om te voetballen, maar ook als hockeydoel kunnen worden gebruikt.

De leerlingen en de school zijn het oudercomité dan ook heel erg dankbaar voor deze leuke investering.


maandag 11 januari 2021

In vuur en vlam


De leerlingen van Moderne Talen-Wetenschappen werken op dit moment rond 'brandbaarheid'.  Tijdens hun eigen zelfgekozen onderzoek hebben ze de invloed van de parameters zuurstof, brandstof en temperatuur onderzocht.  
Tijdens dit experiment hebben ze in duo's een wetenschappelijk verslag moeten opstellen volgens de vooropgestelde onderzoeksmethode.  
Volgende week zullen ze kennismaken met de parameters mengverhouding en katalysator.Situeren en lokaliseren in de lessen aardrijkskunde

                       

In de lessen aardrijkskunde staan drie vragen centraal: WAAR? WAT? en WAAROM?
In deze lessen werd er vooral gefocust op de WAAR-vraag. Situeren is een activiteit die voortdurende aandacht vereist om een mentaal kaartbeeld op te bouwen. Met behulp van digitale (Google Earth, Google Maps …) en niet-digitale middelen (topografische en geografische kaarten, de atlas, de wereldbol …) proberen de leerlingen dat beeld te verkrijgen. Uiteraard vraagt het ook wat studiewerk, maar in de klas proberen onze leerlingen deze vaardigheid alvast goed in te oefenen!
Experimenteren in de les natuurwetenschappen


Tijdens de lessen natuurwetenschappen hebben de leerlingen van het eerste jaar experimenten uitgevoerd. In deze proefjes gingen ze na hoe een stof reageert bij warmte en koude. Daarnaast hebben ze ook geleerd wat het verschil is tussen een fase-overgang en een stofomzetting. Om alles coronaproof te laten verlopen werd er per groep een coronabewaker aangesteld die de taak had om zijn groepsleden te controleren op veilig werken.