vrijdag 19 mei 2017

Opnames voor ADIBib in onze schoolTer gelegenheid van 5 jaar ADIBib werd een filmpje geproduceerd waar onze school actief aan deelnam. Kjell, één van onze leerlingen, speelde er een hoofdrol in. Hij gebruikt namelijk in de klas een laptop met digitale versies van de in onze school gebruikte schoolboeken. Op die manier studeert hij, typt hij in zijn digitale boeken en laat zelfs stukjes tekst voorlezen. Zo slaagt hij er in om te kunnen deelnemen aan de lessen, waar het zonder laptop of digitale boeken zeer moeilijk zou zijn. 
De laptop voor Kjell is als een bril is voor een andere jongere.

Vooral kinderen en jongeren met een beperking in schriftelijke communicatie, zoals dyslexie, hebben er veel baat bij. Daarom zet ADIBib alle schoolboeken gratis om naar een digitaal invulbaar formaat. Maar omdat nog heel wat scholen het bestaan niet kennen van deze digitale schoolboeken en de meerwaarde van deze aanpak, werd een filmpje gemaakt. Scholen die al actief aan de slag gingen met de schoolboeken en een voortrekkersrol spelen op het vlak van zorgbeleid werden daarom aangesproken.


Door deze getuigenissen hoopt men andere scholen te overtuigen om de meerwaarde van deze aanpak te leren ontdekken.


Deze blogpost werd geschreven door Kris Janssens, de papa van Kjell. Hij kwam filmen in 1Aa en monteerde het filmpje. Graag steken we langs deze weg een pluim op zijn hoed voor zijn uitstekende werk! 

We hopen dat alle jongeren de tools krijgen die ze nodig hebben voor hun lange leef- en leertocht en dat het draagvlak hiervoor steeds groter en steviger onderbouwd wordt.
Klik hier om het filmpje te bekijken:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten